ความสำเร็จเพิ่มด้วยการเลือกสิ่งที่จดจ่อ

29 April 2023

เราเคยตั้งข้อสงสัยกับตัวเองบ้างไหมว่า?
ตอนทำงานอยู่ที่บ้านดันได้งานมากกว่าตอนอยู่ที่ทำงานอีก
ได้งานในที่นี้ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยนะ

การเกิดความรู้สึกแบบนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมซ่อนอยู่
สภาพแวดล้อมที่ทำให้เราสามารถจดจ่ออยู่กับงานได้ดีกว่าเดิมนั้นเอง
ซึ่งการจดจ่อนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความลับสำคัญที่ทำให้เราจัดการงานได้ดีและเร็วขึ้น

เกรก แมคคีโอน ผู้เขียนหนังสือ Essentialism : The Disciplined Pursuit of Less ได้เขียนถึงความสำคัญของการจดจ่อผ่านคำสำคัญอย่าง ‘Focus’ ได้น่าสนใจครับ

แมคคีโอนบอกว่า Focus นั้นเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนาม หากเป็นคำกริยาจะแปลว่าจดจ่อ และหากเป็นคำนามจะแปลว่าสิ่งที่จดจ่อ ซึ่งเขาวิเคราะห์เชิงลึกว่า การประสบความสำเร็จต่องานที่ทำ ไม่ได้เกิดจากการจดจ่อเท่านั้น แต่อยู่ที่สิ่งที่เลือกจดจ่อด้วย

นั่นหมายความว่า เราต้องลำดับความสำคัญของสิ่งที่จะต้องเลือกจดจ่อด้วยการใช้สภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งเป็นนำหลักคิดของ สตีเฟน โควีย์ มาใช้ด้วยจาก4 หลักคิดที่เราคุ้นเคยอย่าง

สิ่งที่เร่งด่วนและสำคัญ
สิ่งที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ
สิ่งที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ
สิ่งที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ

การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ และเอื้ออำนวยในการทำงานอย่างเช่นในบ้านของเรา หรือในห้องของเรา ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจดจ่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานได้มากขึ้น เร็วขึ้น และจะมีประสิทธิภาพขึ้น เมื่อเราเลือกในสิ่งที่จะจดจ่อตามลำดับความสำคัญของเวลาที่มีในการทำงานด้วยเช่นกัน

แต่สำหรับการทำงานที่ออฟฟิศ ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นี้ มันเอื้ออำนวยการทำงานที่รับผิดชอบอยู่มาน้อยแค่ไหน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *