ความสำเร็จในการทำงานมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง

1 August 2023

ความสำเร็จในการทำงานคืออะไร ฟังดูแล้วค่อนข้างกว้าง
แต่ถ้ามองในจุดร่วมก็คือ การสร้างผลลัพธ์ที่ถูกวางเอาไว้ตาม KPI หรือ OKR

ในฐานะคนทำงานคนหนึ่ง การสร้างผลลัพธ์ออกมาตามเป้าหมายนั้น เชื่อว่ามันมีหลายวิธี แต่ความสำคัญของความสามารถอีกมุมหนึ่งคือ การสร้างผลกระทบระหว่างกระบวนการทำงานก่อนและหลังไปถึงผลลัพธ์

โดยผลกระทบหนึ่งในนั้นคือ เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องทำร่วมกัน ที่เป็นตัวสะท้อนถึงความสามารถของเราด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากผลลัพธ์ของงานที่ออกมา

เพราะคนเป็นหน่วยย่อยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของงาน ความสัมพันธ์ และบรรยากาศ ซึ่งพองานจบแล้ว แม้จะจบลงด้วยผลลัพธ์ที่เราต้องการ แต่ย่อมมีเสียงสะท้อนกลับมาถึงการทำงานของเราอยู่ดี

ถามว่า เราจำเป็นต้องแคร์ขนาดนี้ไหม…

คำตอบอาจต้องถามกลับตัวเองด้วยว่า อาชีพที่เราทำมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนในระดับความสำคัญแค่ไหน ถ้าสำคัญมาก ก็จำเป็นที่จะต้องนึกถึง

ทักษะการบริหารงานไปพร้อมกับการบริหารคน จึงควบคู่กันไปอย่างเลี่ยงไม่ได้
หลายคนอาจมองว่าน่าจะเป็นเรื่องยาก ซึ่งก็ยอมรับว่ายาก แต่จุดหนึ่งที่สามารถทำได้ และลดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดทั้งเรื่องงาน และเรื่องของคน ที่มาพร้อมความคิด ความรู้สึก ก็คือ การสื่อสาร ซึ่งเป็นจุดตายที่คนทำงานส่วนใหญ่ล้วนหลงลืม

เราสามารถเช็กด้วยการทวนบรีฟ รายละเอียด สิ่งสำคัญ และความเข้าใจที่ตรงกันด้วยเมจเสจที่สำคัญของงาน วันส่งงาน และความคาดหวังในแต่ละวงประชุม เพื่อเป็นการเช็กทางในเรื่องของความต้องการที่อบู่ภายใต้การสื่อสารที่เราออกแบบได้นั่นเอง

แม้การสื่อสารจะดูเหมือนเป็นกลยุทธ์หลัก แต่เมื่อมองให้ลึกเข้าไปแล้ว กลยุทธ์เหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญต่อผลลัพธ์ปลายทางที่เราอยากได้ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์และบรรยากาศ เพื่อขอความร่วมมือในการทำงานด้วยเช่นเดียวกัน

ความสามารถในการทำงาน จึงไม่ได้มีแค่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว หากแต่มีเรื่องของกลยุทธ์ทางการสื่อสาร เพื่อสร้างคุณภาพงาน และคุณภาพคนที่สะท้อนต่อมาจากความรู้สึกและบรรยากาศหลังงานจบลงด้วยนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *