ความเก่งไม่มีวันหยุดของ Google กับแนวคิด 120% ที่เติมความคิดสร้างสรรค์ให้พนักงาน

30 October 2019

แนวคิด 120% ผมเคยได้ยินมาจากวัฒนธรรมของ Google ซึ่งถูกเขียนผ่านหนังสือ Work Rules Google ภาพรวมดูแล้วน่าสนใจดี

ทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าวัฒนธรรมการทำงานของ Google นั้นสุดยอดอยู่แล้วซึ่งสะท้อนผ่านตัวบุคคลที่ทำงานอยู่ในนั้นนั่นแหละคือ ทัศนคติดี ทำงานเก่ง รับผิดชอบเยี่ยม และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคำสุดท้ายอยู่ที่ 20% ที่งอกมา

เพราะ Google ส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานหาเวลาว่างให้ลองไปทำหรือสำรวจในสิ่งที่พวกเขาสนใจหรืออยากทำ โดยที่ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับแนวทางหน้าที่การงานที่อยู่ก็ได้ เหมือนให้ไปเปิดรับประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ๆ ในชีวิต เพื่อค้นหาความหมาย กระบวนการ หรือวิธีแก้ไขปัญหาต่างในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ สุดท้ายแล้วความรู้และความสามารถของแต่ละคนที่ได้รับมา จะถูกการประยุกต์ใช้หรือนำมาถ่ายทอดต่อคนในองค์กรได้ในอนาคตนั่นเอง

แนวคิด 120% ของ Google จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่พนักงานและผลงานที่มีคำว่านวัตกรรมตามติดเป็นเงาตามตัวอยู่ด้วย และที่สำคัญยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง การออกไปสู่โซนใหม่ๆ

นอกเหนือจากโต๊ะทำงานที่เรานั่งอยู่ ก็เป็นอีกทางรอดหนึ่งของตัวพนักงาน ผู้ประกอบการ และองค์กรด้วยเช่นกัน เขียนมาถึงตรงนี้แล้วจึงนึกถึงคำให้สัมภาษณ์ของคุณปู่ยอดนักการตลาดอย่าง ฟิลลิบป์ คอตเลอร์ ที่บอกถึงทักษะสำคัญต่อการอยู่รอดในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีนั่นคือ ความขี้สงสัย (Curiosity ) ซึ่งจะนำมาสู่ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการสร้างผลงานใหม่ๆ (Content) อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

หา 20% จาก 120% ให้เจอแล้วทดลองสำรวจและเรียนรู้กับมันครับ

ไม่มีใครบังคับให้เราทำ แต่ลองทำดีกว่ามีคนบังคับให้ทำครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *