คาดหวัง ยอมรับ กดดัน ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับ First Jobber

20 January 2024

ระยะหลังได้รับคำถามเกี่ยวกับการทำงานกับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสถานะ First Jobber บ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะคำถามในแง่เห็นอะไรในตัว First Jobber ยุคนี้ สิ่งแรกที่เราตอบได้เลยคือ เก่ง! ซึ่งคำว่าเก่งมีสองทิศทาง

ทิศทางแรกคือ ความสามารถ

ความสามารถในเรื่องของดิจิทัลทั้งในเรื่องการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล ทำให้เกิดการสร้างสรรค์และผลลัพธ์อะไรใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งมีหนึ่งสิ่งที่แทรกเข้ามาด้วย นั่นคือ สปีดในการทำให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็ว หรือหลายคนคุ้นกับคำว่า Viral ที่เอาไว้ใช้กับงานโฆษณาออนไลน์

ในทางกลับกันผลลัพธ์ในการทำงานก็่ก่อให้เกิดความคาดหวังอยากให้ Viral ด้วย หนึ่งในนั้นคือ การคาดหวังในตัวเองที่สูงมาก เพื่อก่อให้เกิดการยอมรับกับความรู้และความสามารถในตัวเอง จนบางครั้งก็ทำให้เกิดภาวะเครียด และเบิร์นเอาท์ภายในตัวเองอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทำให้ทิศทางที่สองตามมานั่นคือ การกดดันในตัวเอง

ประโยคที่เคยได้ยินว่า “กดดันเก่ง” อาจไม่ใช่เรื่องแซวเสมอไป แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งความกดดันที่เกิดขึ้นในชีวิตของ First Jobber ที่เคยพบมานั้น ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด แต่พอเคยรับฟังเหตุผลมาบ้าง หนึ่งในนั้นคือ การอยากเติบโตเร็ว ๆ เพื่อชดเชยกับสิ่งที่พวกเขาศูนย์เสียโอกาสไปในอดีต

เช่น โอกาสที่หายไปจากช่วงโควิดทั้งการเรียน การทำงาน และแรงผลักดันทางอ้อมอย่าง สถานะของครอบครัว การพยายามเติบโตเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการแข่งขันกับเพื่อนร่วมรุ่น ในแง่ของความสำเร็จในอาชีพ

ลองคิดเล่น ๆ ว่าถ้าปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ในคนทำงานหนึ่งคน ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักที่ความกดดันจะเกิดขึ้น

ถ้าถามว่าแล้วจะคลี่คลายความกดดันเหล่านี้ไปได้อย่างไร ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินก็คือ ไม่สามารถที่จะบอกให้ลดความกดดันได้ นอกจากพวกเขาจะไปให้ถึงเป้าหมายเอง

แต่ถ้าถามในหมวกของเพื่อนร่วมงานก็คงเป็นการให้กำลังใจ
ส่วนในหมวกของหัวหน้าก็ต้องคอยพูดคุยตรวจความคิดความรู้สึกกันบ้าง และเช็กสวัสดิการของบริษัทที่น่าจะเป็นประโยชน์กับพนักงานที่มีภาวะเช่นนี้อยู่

สุดท้าย สิ่งหนึ่งที่น่าจะพอช่วย First Jobber ได้มากขึ้น ทั้งเรื่องของระดับความสามารถ และลดความกดดันของตัวเองให้น้อยลง ก็คงเป็นเพื่อนที่ชื่อว่า “ประสบการณ์ชีวิต” ที่ต้องอาศัยเวลาในการตกผลึกเพื่อทบทวนและเข้าใจในสิ่งที่ผ่านมาที่เคยเกิดขึ้น

นี่คือสิ่งที่เราพอจะนึกออกในฐานะที่เคยผ่านการเป็น First Jobber คนนึงมาเหมือนกัน..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *