งานที่ดี คือ งานที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมาย ?

15 April 2021

งานที่ดี คือ งานที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมาย
ผมเคยได้ยินประโยคนี้มาหลายครั้ง
แต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามคือ
ความหมายที่ว่านี้ หมายถึงอะไรบ้าง ?

1

ความหมายจากงานที่เราทำ
ปฎิเสธไม่ได้ว่างานเป็นส่วนสำคัญ
เราต้องอุทิศเวลาให้กับมันไปไม่น้อย
กว่าช่วงเวลาอื่น ๆ ที่เหลือในแต่ละวันของเรา

ความหมายที่ว่าอาจจะหมายถึงคุณค่าต่อคนอื่น
หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีค่าต่อตนเอง
หรืออย่างน้อย
เราก็รู้ว่าวันนี้ เรากำลังทำงานนี้
เพื่อให้เราเติบโตไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้

2

ความหมายต่อรายได้ที่แลกเวลาไป
เมื่อเราอุทิศเวลากับการทำงานไปแล้ว
สิ่งที่วัดผลได้ง่ายที่สุดอาจจะเป็นรายได้ที่ได้รับ

แต่การวัด “ความหมาย” ที่ว่า
อาจจะไม่ใช่แค่จำนวนเงิน
ที่ได้มาจากการทำงานเพียงอย่างเดียว
มันอาจจะต้องเปรียบเทียบกับ
เวลาที่เสียไปในแต่ละวันว่ามากแค่ไหน
ความเครียดที่เพิ่มขึ้นและความสุขที่หายไป
จนถึงโอกาสที่เราไม่ได้หากเลือกเส้นทางอื่น

รายได้ที่ดีของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
แต่อย่างน้อยรายได้จากงานที่เราทำนั้น
มันควรคุ้มค่าและมีความหมายต่อเวลาที่หายไป

3

ความหมายในแง่มุมอื่นของชีวิต
ที่เรากำลังแสวงหาจากงานที่เราเลือกทำ
สังคม สภาพแวดล้อม ประสบการณ์
โอกาส ความก้าวหน้า สิ่งที่ฝังในจิตวิญญาน

ความหมายแบบนี้มักเป็นนามธรรม
แต่มันทำให้เราเติมเต็มบางอย่างในหัวใจ
บางทีเราอาจจะเรียกมันว่างานที่รัก
หรืองานที่เราฝันใฝ่ทำมันโดยไม่สนใจว่า
ผลตอบแทน เวลา หรือ สิ่งที่ได้มาจะคุ้มไหม
เราทำงานนี้เพราะเราอยากทำ
มันอาจจะเป็นคำพูดสั้น ๆ ที่ชัดเจนที่สุด
ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้เราหยุด
และฝากชีวิตไว้กับงานนั้นโดยไม่ต้องคิดอะไรมาก

ความหมายของแต่ละคน
ที่มีต่องานล้วนแตกต่างกันไป
บางคนอาจจะไม่ได้ต้องการหาความหมาย
บางคนอาจจะกำลังแสวงหาความหมาย
และบางคนอาจจะค้นพบความหมายนั้นแล้ว

แต่ท้ายที่สุดแล้ว
สิ่งที่อยู่เหนืองานทั้งหมดทั้งมวลคือชีวิต
เราอาจจะต้องเลือกชีวิตแบบไหน
แล้วค่อยเลือกงานทีเหมาะสมกับมัน
เพราะอีกนัยหนึ่งความหมายของประโยค

งานที่ดี คือ งานที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมาย
มันอาจจะตั้งคำถามกับเราก็ได้ว่า

ชีวิตที่มีความหมายสำหรับเรานั้น
มันควรเลือกทำงานแบบไหนอย่างไร
เพื่อให้เราเข้าใจความหมายของชีวิต
…. อย่างแท้จริง

อย่าลืมติดตาม PODCAST ออฟฟิศ 0.4
SPOTIFY : https://spoti.fi/38KKW19
APPLE : https://apple.co/2TXdzUr
SOUNDCLOUND : http://bit.ly/OFFICE04TH-SC
YOUTUBE : http://bit.ly/OFFiCE04TH-YT
PODBEAN : https://office04th.podbean.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *