นิ่ง คือ เน่า หลักคิดที่ใช้ได้ทั้งงานและเงิน

12 November 2023

นิ่ง คือ เน่า

หลักคิดนี้ผมได้จากบทความหนึ่งที่ถูกคนแชร์มา จนมานั่งคิดต่อและพบว่าสองคำสั้นๆ นี้ สำคัญต่อการทำงานเป็นอย่างมาก

เพราะถ้าตีความอย่างง่าย การนิ่งไม่ใช่หมายถึงการอยู่เฉย ๆ หรือพักผ่อน แต่คือการไม่อัพเดท ไม่คิดจะเรียนรู้สิ่งใหม่ จนอาจทำให้เกิดต้นทุนจมในชีวิตหลายอย่าง

โดยเฉพาะโอกาสในการต่อยอด จากความคิดของตัวเอง ความคิดเห็นจากผู้อื่น และการพาตัวเองไปเจอโอกาสจากสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ

ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวที่ไม่ควรนิ่ง หลักคิดนี้ก็สามารถนำไปเตือนใจต่อเรื่องการเงินด้วยเช่นกัน

เหมือนกับประโยคที่เราเคยได้ยินจนชินหูว่า หาเงินมาทั้งที ก็อย่าให้เงินอยู่นิ่ง ๆ ทางที่ดีต้องหาทรัพย์สินให้เงินได้ทำงานแทนเราบ้าง โดยเฉพาะยามเราหลับ

เพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้น มูลค่าของการให้เงินอยู่นิ่ง ๆ ก็จะค่อย ๆ น้อยลงจากเงินเฟ้อที่เติบโตขึ้นทุกปีนั่นเอง

หากถามย้อนกลับไปที่ต้นทางต่อว่า แล้วทำอย่างไรเพื่อต่อยอดให้เงินทำงานแทนเรา คำตอบก็คือการไม่หยุดนิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ไปเรื่อย ๆ สำเร็จบ้าง ผิดพลาดบ้าง ซึ่งช่องว่างระหว่างจุดเริ่มกับจุดจบ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย อย่างน้อยก็เกิดประสบการณ์ที่่เป็นบทเรียนให้เรามีความเข้าใจและชำนาญมากยิ่งขึ้น

ยิ่งนิ่งมากกเกินไปก็เสี่ยงที่จะเน่า จึงเป็นหลักคิดที่เรียบง่าย และเอาไว้เตือนใจต่อตัวเองในวันที่เราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากจนเกินไป และอาจกลายเป็นความเสี่ยงได้ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *