สาเหตุที่เป้าหมายส่วนตัวล้มเหลว เพียงแค่เราวัดผลไม่ได้

14 February 2020

แม้ปีใหม่จะผ่านมาไม่นาน แต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะหลงๆ ลืมๆ เป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วว่า เราได้ตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรบ้าง รวมถึงตัวผู้เขียนเองด้วยเช่นกันฮาๆ

ลองคิดไปคิดมาแล้วย้อนกลับไปดูในสมุดจดบันทึกก็พบบ้างอย่างที่น่าสนใจคือ เรามักจดเป้าหมายเป็นหัวข้ออย่างเป็นนามธรรม แต่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การวัดผลที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลง

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป้าหมายส่วนตัวเท่านั้นนะครับ การวัดผลการทำงานในองค์กรอย่าง OKR ย่อมาจาก Objective Key Result ก็นิยมตั้งวัตถุประสงค์ไปพร้อมกับเป้าหมายที่จำเป็นต้องวัดได้เช่นกัน

มีนักจิตวิทยาชื่อ ปีเตอร์ กอลล์วิตเซอร์  ได้ค้นพบแรงจูงใจและเหตุผลในการอธิบายว่าทำไมเป้าหมายที่เราทำไม่ได้นั้นเกิดจากอะไร และการตั้งเป้าหมายอย่างไรถึงจะเกิดผลลัพธ์ที่วางไว้

กอลล์วิตเซอร์ อธิบายว่าการจะทำให้เป้าหมายต่างๆ เกิดผลจากพฤติกรรมได้นั้น เกิดจากการวางแผนการที่ชัดเจนและวัดค่าได้

กอลล์วิตเซอร์ ได้ทำการทดลองด้วยการสั่งการบ้านแก่นักเรียนของเขาว่า ถ้าส่งบทความเกี่ยวกับกิจกรรมในค่ำคืนวันคริสมาสต์จะได้คะแนนพิเศษ  แต่มีเงื่อนไขคือส่งในวันที่ 26 ธันวาคมเท่านั้น ซึ่งสุดท้ายมีนักเรียนส่งงานถึงร้อยละ 33 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด

แต่การทดลองไม่หยุดแค่นั้น เพราะกอลล์วิตเซอร์ ได้ทดลองโจทย์เดิมกับนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง แต่ได้ระบุรายละเอียดลงไปมากขึ้น เช่น กำหนดส่งเวลา 9 โมงเช้า ของวันที่ 25 ธันวาคม ชั้น 2 ของอาคารเรียน ผลลัพธ์เหมือนเดิมคือใครส่งทันจะได้คะแนนพิเศษ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จำนวนนักเรียนส่งมากเพิ่มขึ้นถึงน้อยละ 75 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เท่ากันกับกลุ่มแรกเลยทีเดียว

ผลลัพธ์ทีเกิดขึ้นนี้ กอลล์วิตเซอร์ วิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุการวางแผน และสร้างกรอบเวลาให้ตัวเองที่ชัดเจน ทำให้เราเห็นภาพและเกิดการสัญญากับตัวเองมากกว่าการทดลองแรก เรียกได้ว่า เราจะเห็นภาพรวมและผลลัพธ์ที่เราตั้งเป้าไว้ ซึ่งสามารถวัดได้ว่าเราไปถึงมากน้อยแค่ไหน ขาดไปเท่าไหร่ เช่น การเก็บเงินให้ได้ 500,000 บาทภายในปีนี้ หรือการลดน้ำหนักให้ได้ 10 กิโล ภายใน 3 เดือน  

การกำหนดเป้าหมายหรือเงื่อนไขที่เป็นรูปธรรมจะทำให้เราลดการผัดผ่อนกับสิ่งที่ทำเพื่อเป้าหมายออกไปทุกครั้งที่เราเห็นระยะกับเป้าหมายที่วางไว้ ถือว่าเป็นเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่นำมาฝากกันสำหรับคนที่อยากจะตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน หรือแม้กระทั่งการลดน้ำหนักก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *