สิ่งที่ดีที่สุด คือ สิ่งที่คุณมี

29 October 2022

บังเอิญเห็นคนแชร์ภาพสไลด์ของคุณเคน นครินทร์ บรรณาธิการบริหารแห่ง The Standard ที่มาบรรยายในงาน iCreator สไลด์ในนั้นเขียนไว้ว่า

“สิ่งที่ดีที่สุด คือ สิ่งที่คุณมี”

เป็นรูปประโยคที่สั้นและเรียบง่าย แต่หาคำตอบได้ยากเหลือเกินในมุมมองของผม เพราะส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่เรามี มักไม่ใช่สิ่งที่พิเศษในความคิดเรา จนกว่าจะมีคนมาบอกว่า สิ่งที่เรามีคือสิ่งที่วิเศษกว่าคนทั่วไปที่ไม่มีแบบเรา

ประโยคแสนเรียบง่ายนั้น จึงชวนให้ผมกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้ง และอยากชวนผู้อ่านทุกคนมาทบทวนด้วยกันเหลือเกินกว่า สิ่งที่เรามี คืออะไร สิ่งที่เรามีนั้นมันมีหลากหลายมิติมาก ตั้งแต่…นิสัย พฤติกรรม จิตใจ ความสัมพันธ์ ผลงาน และอีกมากมาย ซึ่งการค้นหาสิ่งที่เรามีในเบื้องต้นในมุมมองของผม คือ ‘การหากระจก’

กระจกที่แตกต่างกันในแต่ละบาน

บานแรก คือ กระจกจากเพื่อนฝูง ที่จะสามารถบอกความจริงอันแสนเจ็บปวดให้เราได้ว่า เราเป็นคนอย่างไร มีดีอะไร มีร้ายอะไร และควรแก้อย่างไร เรียกว่ากัลยาณมิตรที่แท้จริง จะไม่พูดเอาใจเราเกินไป แต่จะพูดความจริงให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น

บานที่สอง คือ กระจกจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานที่สนิทชิดเชื้อ ที่เคยร่วมทุกข์ในกระบวนการทำงานมา จะสะท้อนจุดแข็ง และจุดอ่อนให้เราได้เอาไปปรับใช้ เพื่อให้รู้ก่อนว่าแต่เดิมเรามีอาวุธอะไร และจากนี้ไปอาวุธใหม่ของเราที่ควรมีคืออะไร

บานที่สาม คือ ผลของงาน ถ้าใครไม่มีอาจเป็นสิ่งที่ต้องกลับมาทบทวนกระจกบานแรกกับบานสองเยอะหน่อย แต่ถ้าใครมีผลของงานก็สามารถนั่งวิเคราะห์ต่อในสิ่งที่เรามีว่า เราคือส่วนผสมอะไรของงานในนั้น และส่วนผสมนั้นคือสิ่งที่เรามีอะไร เช่น ความคิดตั้งต้น การดีไซน์ การสื่อสาร การบริหาร และอื่นๆ

บานที่สี่ คือ การคุยกับคนเก่งจริงที่อยู่กับอนาคต กระจกบานนี้ไม่ได้เป็นการสำรวจตัวเราจากสิ่งที่ผ่านมา แต่จะเป็นการพาเราไปเห็น ไปพบ กับโลกในอนาคตการทำงานที่เกิดขึ้นแล้ว หรือกำลังจะเกิดขึ้น เพื่อให้เราย้อนกลับมาสำรวจเล็กน้อยว่า สิ่งที่เรามี มันเพียงพอต่อการก้าวไปข้างหน้ากับสิ่งที่เราพอจะรู้ พอจะเห็นได้ไหม

สิ่งที่ดีที่สุด คือ สิ่งที่คุณมี เป็นประโยคสั้นและเรียบง่าย แต่กลับชวนให้เราได้ทบทวนสิ่งที่มีในชีวิตอีกมากมายหลายมิติ

แต่ถ้าใครยังไม่รู้จักสำรวจสิ่งที่มีอย่างไร ก็ลองเอาแนวคิดกระจก 4 บาน ของผมไปใช้ดู แล้วมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับว่า

สิ่งที่ดีที่สุด คือ สิ่งที่เรามีนั้น มีอะไรบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *