อย่าติดกับดักกับตำแหน่ง จนปิดโอกาสในการเรียนรู้ด้านอื่นๆ

15 January 2021

ขณะกำลังเดินทางกลับบ้าน ผมก็ไถอ่านเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆ เจอไปเจอสเตตัสของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขียนเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า ยุคนี้เป็นยุคที่ตัวเราเองนั้นก็ยากที่จะสอนลูกหรือคนรุ่นใหม่เหมือนกัน เพราะสิ่งที่เราสอนนั้นพรุ่งนี้อาจจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้

ความหมายของคำว่าสอนนั้น หมายถึงองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ที่เราอาจมีติดตัวมาจากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งก็สามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าในรอบหลายปีให้หลังโลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงวิธีสร้างรายได้ที่หลากหลายด้วยเช่นกัน

ทันทีที่อ่านจบก็นึงถึงวิธีคิดของหัวหน้าที่เคยบอกกับผมไว้ว่า อย่ายึดติดกับหน้าที่และตำแหน่งจนเกินไป ลองหัดทำอะไรเกินหน้าที่ของตัวเองไว้บ้าง ไม่เช่นนั้นในวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป ชีวิตเราจะจนมุมจากอาวุธที่เราสะสมไว้ไม่เพียงพอในการให้ออกไปเลี้ยงชีพ

จะว่าไปแล้วนัยยะหนึ่งของหัวหน้าก็เหมือนบอกให้เราหัดเป็นเป็ดบ้าง เพื่อจะได้คิดเป็นทำเป็นในกรอบอื่นๆ และหัดนำสิ่งใหม่ที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับสนามการทำงานที่ทำอยู่เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งส่งผลดีต่อการหาโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ตัวเองและลูกค้าที่มาใช้บริการทางความคิดของเราด้วย และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องอย่าหยุดขยันในการใฝ่สังเกต ศึกษา เรียนรู้ และล้มเหลวเป็นบ้างครั้งบ้างก็ดี จะได้ไม่เหลิงและรู้ในสิ่งที่คนสำเร็จอย่างเดียวไม่มีรู้ ซึ่งตอนนั้นฟังไปก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง

จนเวลาผ่านไป แนวคิดที่เคยได้รับกลับเวิร์กในยุคที่ไม่มีอะไรแน่นอน แม้การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายในช่วงแรกอาจจะยังไม่สร้างรายได้มากนัก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในวันที่หน้าต่างบานเดิมของเราค่อยๆ ปิดลง

ซึ่งแนวคิดนี้ผมก็ได้นำมาใช้กับน้องๆ ในทีมอยู่บ่อยครั้งว่า กระตุ้นให้ไปทำอะไรข้ามสาย หรือลองรับงานฟรีแลนซ์อื่นๆ มาทำดู เพราะพวกเขาจะได้รู้ว่าฝีมือของเรานั้นแค่ไหน และโจทย์ของโลกภายนอกออฟฟิศต้องการอะไรอยู่บ้าง เรียนรู้จากสิ่งที่ได้ทำ ศึกษาจากฟีดแบคและข้อผิดพลาด ไม่มีอะไรจะเสียหายมากกว่าการไม่ได้เรียนรู้สิ่งอื่นอีกแล้ว

เป็นยุคที่ต้องบอกกับตัวเองว่าให้หมั่นเรียนรู้กับโลกที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างสนุกสนาน และมองผลลัพธ์ความผิดหวังให้เป็นกำไรจากบทเรียนที่เราได้บ้าง เราว่านั่นแหละคือโรงเรียนที่เราลงทะเบียนด้วยการลงมือทำด้วยตัวเอง เป็นวิชา 101 ที่ไม่มีใครจะได้วิชาเท่าตัวเราอีกแล้ว เป็นวิชาที่เราจะสามารถพูดคุยกับคนอื่นๆ ได้ ด้วยประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้มากกว่าประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *