ครั้งนี้ขออนุญาตแนะนำหนังสือจากเราทั้งหมด 5 เล่มที่เคยอ่านแล้วส่วนตัวพบว่าดีและน่าสนใจ จึงอยากแนะนำต่อให้ผู้ฟังได้ไปอ่านกันเพื่อช่วยพัฒนาในการทำงานกันต่อไปจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *