หัวข้อนี้เป็นคำถามที่ได้รับทางกล่องข้อความ เรื่องการลาออกจากงานและความพร้อมในการใช้ชีวิตของแฟน ออฟฟิศ 0.4 ท่านหนึ่ง มาชวนให้ขบคิดวิเคราะห์กันว่า เมื่อไรถึงควรออกจากงานมาเป็นนายจ้างตัวเอง มีองค์ประกอบอะไรให้เราตัดสินใจบ้าง มาฟังกันจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *