Ep.2 ว่าด้วยการถูกบอกเลิก หรือเลิกจ้างของมนุษย์เงินเดือน เราควรจะปรับตัวอย่างไรในยุคแบบที่อะไรๆก็ถูก Disrupt แบบนี้ แล้วจะทำยังไงให้ชีวิตของเรามั่นคงดีล่ะ? พบคำตอบได้ในคลิปนี้จ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *