การพักร้อนสำคัญอย่างไรกับการทำงาน EP นี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกันว่าสิทธิในการพักร้อนมันส่งผลแค่ไหนต่อสภาพจิตใจในการทำงาน ร่วมถึงผลงานที่จะส่งผลให้หน้าที่การงานก้าวหน้าขึ้นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *