พูดกันถึงเรื่องฟรีแลนซ์ อาชีพที่ใครหลายคนอยากเป็น และเป็นอีกหนึ่งความฝันของคนรุ่นใหม่ มาดูมุมมองกันว่าอะไรทำให้เราเป็นฟรีแลนซ์ที่ดีได้บ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *