เทคนิคเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยนิสัย 1 %

7 March 2023

ถ้าอยากจะให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลง

วิธีที่ทำให้เกิดขึ้นนั่นคือ การสร้างนิสัยในชีวิตใหม่

ที่มีวินัยเป็นส่วนประกอบในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป

หรือการสร้างพฤติกรรมเล็กๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ 

ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับเรื่องงานและเรื่องเงินด้วยเช่นกัน 

ในหนังสือ Atomic Habit ของเจมส์​ เคลียร์

ได้อธิบายในการสร้างพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ 

ได้อย่างมีหลักการและจับต้องได้ 

เจมส์ให้ความสำคัญกับนิสัยมาก 

เขาเปรียบเทียบว่า นิสัย คือ ดอกเบี้ย

ที่สะสมจากการพัฒนาตัวเอง

การสร้างนิสัยที่ดีขึ้น 1 % ในทุก ๆ วัน 

จะสะสมเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตระยะยาว

แน่นอนว่าในช่วงแรกๆ 

เราอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงผลลัพธ์

แต่เราจะเริ่มเห็นผลต่างในเชิงนิสัยใหม่มาแทนที่

ซึ่งเจมส์ยังอธิบายอีกว่า นิสัยมีสร้างได้จาก 4 ขั้นตอน คือ

1. ปัจจัยกระตุ้น

2. ความปรารถนา

3. การตอบสนอง

4. รางวัล 

ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ขั้นตอนนี้เจมส์ยังระบุว่าต้องมีกฏที่ทำให้เกิดขึ้นนั่นคือ 

1. ทำให้เกิดความชัดเจน

2. ทำให้น่าดึงดูดใจ

3. ทำให้เป็นเรื่องง่าย 

4. ทำให้น่าพึงพอใจ 

เชื่อว่าอ่านมาถึงตรงนี้หลายคนก็น่าจะพอรู้หลักการ

ของการสร้างนิสัยเล็กๆ ให้สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ 

แต่สิ่งหนึ่งที่เจมส์ ทิ้งท้ายเอาไว้ก็น่าสนใจไม่น้อย

เกี่ยวกับการพัฒนานิสัยจนเกิดความสำเร็จ

นั่นคือ ความเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่ทำอยู่ 

ซึ่งเจมส์มองว่าอันตรายกว่าความล้มเหลวด้วยซ้ำไป 

ดังนั้น การหัดรู้ตัวเพื่อสร้างหรือรักษาแรงจูงใจ

ก็เป็นอีกหนึ่งด้านที่สำคัญไม่แพ้กัน 

ทำให้อีกหนึ่งนิสัยที่เจมส์ เคลียร์ มอบให้

ก็คือการหมั่นพิจารณาตัวเอง

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบเล็กๆ ที่สำคัญ

ไม่แพ้นิสัย 1 % ที่เราค่อยๆ สร้างขึ้นมาในแต่ละวันเลย 

การเปลี่ยนแปลงจึงต้องใช้การสะสม

ทั้งระยะเวลา ความอดทน และวินัย เป็นอย่างมาก

ซึ่งไม่ใช่แค่ความสำเร็จที่เราจะได้เท่านั้น 

แต่ยังเป็นความสำเร็จกับนิสัยใหม่

ที่เปลี่ยนวิธีคิดและการมองโลกทุกอย่าง

ให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *