แกะดำในออฟฟิศแบบไหนที่ทำให้งานดีขึ้น

1 August 2023

แกะดำ เป็นคำที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกับคนที่คิดและปฏิบัติตัวแตกต่างกับคนหมู่มาก

จากการค้นหาพบว่า ที่มาของคำว่า “แกะดำ” ถูกใช้จากบริบทของครอบครัวมาก่อน โดยมีการใช้สีดำเป็นตัวแทนของความต่าง ผิดแปลกจากสีธรรมชาติของแกะสีขาว ที่อยู่รวมกันเป็นฝูง และการที่หนึ่งในสมาชิกครอบครัวคิดเห็นต่างจนอยากแยกออกมา จึงเกิดการเปรียบเทียบว่า เป็นแกะดำของครอบครัว

แถมในเชิงจิตวิทยา แกะดำ มักจะถูกเปรียบเปรยไปทางลบเสียมากกว่า

แล้วในออฟฟิศของเรามี “แกะดำ” บ้างไหม แล้วถ้ามีส่งผลดีเสียอย่างไรกับออฟฟิศบ้าง?

จริง ๆ เรื่องนี้มีหลายแง่มุมในการแลกเปลี่ยนเยอะเลย

ถ้าให้เขียนแบบเปิดกว้าง เราจะพบว่าวิธีคิดแบบ “แกะดำ” อาจไม่ใช่ปัญหาทั้งหมด ถ้าวิธีคิดและวิธีทำของแกะดำ อยู่ในอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่ยอมรับความแตกต่างบางอย่างได้ เช่น อุตสาหกรรมสื่อ อุตสาหกรรมโฆษณา ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ การคิดสวนทาง การแหกโจทย์ เป็นต้น

การเป็นแกะดำ เพื่อสร้างความต่างออกมาให้โดดเด่นและมีโอกาสเป็นที่ยอมรับได้ จึงต้องมีกลยุทธ์ด้วยการเลือกพื้นที่และจังหวะที่เหมาะสม เพื่อไม่เป็นแกะดำที่ก่อให้เกิดปัญหามากกว่าประโยชน์

ในทางตรงกันข้าม หากเราอยู่ในองค์กรที่มีกรอบวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน คือ มีลำดับ 1 2 3 4 ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง การสื่อสาร การแต่งตัว บรรยากาศที่เป็นลำดับขั้น พร้อมกับชุดความเชื่อที่เหมือนกัน การเป็นแกะดำด้วยการแสดงออกผ่านการแต่งกาย และความคิดเห็น ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ชวนอึดอัดอยู่ไม่น้อย

และส่วนใหญ่ที่เกิดปัญหา อาจเป็นเพราะว่า เราใช้ความเป็นแกะดำ ออกมาผิดที่ ผิดเวลา ผิดจังหวะกันเสียมากกว่า

แต่การเป็นแกะดำ ก็ใช่ว่าจะส่งผลร้ายเสมอไปในองค์กร เพราะบางครั้ง การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ในองค์กร ก็ต้องอาศัย แกะดำ ที่มีความกล้าที่จะฟีดแบค เรียกร้อง ในสิ่งที่สมควรสะท้อนกลับไปหาองค์กร หรือผู้มีอำนาจด้วย เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า การเป็นคนที่กล้ายกมือขึ้นถาม ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบที่คนในองค์กรเคยชินมาอย่างยาวนาน ก็อาจได้รับการส่งสายตาที่ไม่คุ้นมากเท่าไหร่ แต่ถ้าคำถามที่เราตั้ง มาจากวิธีคิดที่ทบทวนมาดีแล้ว พร้อมประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประโยชน์ส่วนรวม

สายตาที่คนอื่นมองเราเป็น “แกะดำ” ก็เห็นเราเป็น “ช้างเผือก” ที่พวกเขาเฝ้ารอมานานก็ได้

และถ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ความเป็นแกะดำก็อาจเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ต้องการความคิดและมุมมองที่แตกต่างออกไปในองค์กรที่ต้องการสิ่งแบบนี้ โดยที่ไม่มีความคิดการปกครองแบบครอบครัว และมองความต่างผิดแปลกไปจากเดิม

แล้วตอนนี้ออฟฟิศของคุณ มีแกะดำที่ดีร้ายมากแค่ไหน คอมเม้นท์มาให้พวกเราได้อ่านกันหน่อยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *