บางครั้งโอกาสซ่อนอยู่ในคน

27 May 2023

การที่หนังสือสักเล่มจะถูกพิมพ์ถึง 40 กว่าครั้ง ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
แต่เป็นเพราะเนื้อหาในเล่มนั้นสามารถตอบโจทย์คนอ่านได้เป็นวงกว้าง
หนึ่งในนั้นคือหนังสือ “จิตวิทยาแค่ 1% ทำให้คุณเหนือคน”
ซึ่งคำว่า “คน” นั้นหมายถึงทั้งตัวเราเองและผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตการทำงานด้วยเช่นกัน
มีหลายบทและหลายโควทที่น่าสนใจ เช่น
– ยิ่งเราคิดน้อย เรายิ่งพูดมาก
– ไม่ต้องเก่งที่สุด แต่ดีที่สุดในทีม
– อย่าก้าวก่ายงานคนอื่น ค่อยๆ พิสูจน์ตัวเองว่าคุณทำได้ดีกว่า
– เรียนรู้จากคนที่อยู่ในตำแหน่งที่คุณอยากขึ้นไปถึง
นอกจากนั้นยังมีเรื่องการสรุป 3 ประเภทคนก้าวหน้ายาก
1.คนที่ทำงานแบบตัวใครตัวมัน
2.คนที่ไม่ชอบเรียนรู้หรือขี้เกียจเรียนรู้
3.คนที่มีทิฐิ ไม่ยอมขอคำแนะนำ ขอความช่วยเหลือ และเรียนรู้จากผู้อื่น
ส่งท้ายด้วย 7 ข้อสำคัญที่เริ่มจากตัวเราให้เป็นคนเหนืองานและเหนือคน
1.เป็นที่ยอมรับของคนอื่น เข้ากับทุกคนได้
2.ยอมรับฟังความเห็นของคนอื่น
3.มีไอเดียที่คนอื่นยอมรับ ยอมทำตาม
4.มีหัวแก้ปัญหาได้ดี
5.ใจกว้าง มีน้ำใจ ช่วยเหลือคนอื่น
6.เป็นผู้นำก็เป็นผู้ตามได้
7.ทำงานเป็นทีม ไม่ใช่ทำงานคนเดียว
ในหนังสือเล่มนี้ยังมีแง่คิดที่ดีเชิงจิตวิทยาอีกมากมายที่ทำให้เราเข้าใจตัวเอง คนอื่น และโอกาสที่อยู่ล้อมรอบในการทำงานเรามากยิ่งขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด ประโยคที่จับใจมากที่สุด และคิดว่าเหมาะกับหนังสือเล่มนี้ไม่น้อยก็คือ
บางครั้ง โอกาสความสำเร็จไม่ได้อยู่ใน “งาน” มันอยู่ใน “คน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *