ความผิดพลาดคือบทเรียนที่ดีที่สุด ที่เราจะนำกลับพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง พร้อมกับทัศนคติที่แข็งแรงสำหรับความสำเร็จในวันข้างหน้า

วัย 30 เป็นวัยที่สำคัญที่ผลลัพธ์ของการทำงานจะบอกเราว่า เรามีความสำเร็จในชีวิตบ้างหรือไม่ และในวัย 40 เราควรจัดการชีวิตและหน้าที่การงานอย่างไร

ทำงานอย่างไรให้เก่งแบบยอดนักสืบ Sherlock Holmes วันนี้เราถอด DNA มาเป็นข้อๆ ที่ใครๆ ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จ้า