สัญญาณเสี่ยงแบบไหนที่เราไม่ควรมองข้ามในบริษัท

เป็นคนทำงานกลาง ๆ จะเก่งขึ้นได้อย่างไร