ทำไมโอกาสสมัครงานมักหยุดที่อายุ 35 ปี เป็นส่วนใหญ่

License to Fail เผื่อความล้มเหลวเพื่อความสำเร็จไว้บ้าง