3 เทคนิคบริหารตัวตนให้เป็นคนที่ทำงานขาดไม่ได้

14 July 2022

ROGER PATTERSON คอลัมนิสต์ของ Fast Company ได้เขียนบทความ How to make yourself indispensable at work in a recession หรือการมีตัวตนในที่ทำงานจนขาดไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองที่สำคัญ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจแย่แบบนี้ ที่องค์กรมักจะคัดคนออกมากกว่ารับคนเข้า

ROGER PATTERSON จึงแชร์ประสบการณ์ 3 เทคนิคต่อการทำงานอย่างมีตัวตนจนคนอื่น ๆ ขาดคุณไปได้ยาก

1. เป็นนักประยุกต์ใช้

PATTERSON ระบุว่าทักษะข้อนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีคุณค่า นั่นคือ การมองหาโอกาสในสิ่งที่มันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เกิดความน่าจะเป็นไปได้ให้มากที่สุด ซึ่งข้อนี้จำเป็นต้องอาศัยทัศนคติ และมุมมองต่อการเห็นปัญหา หรือผลลัพธ์ที่เหมือนเดิม เราจะทำอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างและดีขึ้นได้บ้าง

2. คนคาดหวังต่ำ แต่ทำได้ดีเกินกว่าที่คิด

ข้อนี้หลายคนนิยมนำไปใช้กันเพื่อสร้างความเซอร์ไพรส์ให้แก่หัวหน้างาน หรือลูกค้า ก็คือการบริหารความคาดหวังให้เกินกว่าสิ่งที่คนอื่น ๆ คิดไว้ โดย Patterson ยกตัวอย่าง กรณีการใช้งบประมาณไปกับสินค้าและบริการที่ต่ำกว่างบที่ตั้งไว้ แต่สามารถได้ผลกำไรกลับคืนมาที่มากกว่าเดิม เป็นต้น

3. บริหารความสัมพันธ์

เรื่องความสัมพันธ์ในที่ทำงาน อาจเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่บริหารได้จัดการเป็น รู้ว่าต้องทำงานกับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานอย่างไรให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่สำหรับคนทำงานบางคนอาจไม่ถนัดมากนัด ซึ่ง PATTERSON มองว่ามันอาจเป็นอุปสรรคของคนทำงานหล่านี้ได้ ดังนั้น การแก้ไขก็คือ การสังเกตความราบรื่นของคนที่บริหารความสัมพันธ์เก่ง และเทคนิคการจัดการอื่น ๆ เช่น การรายงานความคืบหน้า หรือสิ่งที่จะทำรายวัน รายสัปดาห์ให้แก่หัวหน้างานและคนร่วมงานอื่น ๆ รับทราบ เป็นต้น

ทั้งหมดเป็น 3 เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เอามาฝากกันให้การทำงานของทุกคนมีความสำคัญและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยก็เพื่อสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการทำงานขึ้นมาบ้างก็ยังดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *