5 บทเรียนจากการ Work from Home

10 April 2020

ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 สร้างความสั่นสะเทือนต่อโลกเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก แต่อีกโลกหนึ่งที่สั่นสะเทือนไม่แพ้กันก็คือ โลกของการทำงาน ที่ต้องปรับตัวและปรับใจให้ล้อไปกับสถานการณ์ที่อ่อนไหวเช่นนี้ไปจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

และการให้พนักงาน Work from Home ดูเหมือนจะไม่มีอะไรน่ากังวลต่อการทำงานมากนัก แต่เมื่อเวลาเดินผ่านไป หลายสิ่งไม่ได้ชิลและเรียบง่ายเหมือนอย่างที่หลายคนคาดคิด

เพราะ Work from Home มีแบคกราวคือ ความคาดหวัง ของหัวหน้าและเจ้าของบริษัทซ่อนอยู่เสมอ ดังนั้น การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพจึงเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่ต้องมีอการออกแบบกระบวนการที่ต่างคนต่างอยู่คนละพื้นที่ให้เห็นภาพใหญ่ที่จะไป เห็นภาพย่อยที่จะทำ และมองปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางให้เป็นเรื่องธรรมดาต่อสถานการณ์การทำงานที่ไม่ปกติเช่นนี้จะดีกว่า และนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานที่บ้านครับ

1. Crisis Management 101

นี่คือโอกาสในการเรียนรู้วิชาการบริหารวิกฤตในการทำงานของคนทำงานทุกคน อาจจะไม่ใช่การแก้ไขวิกฤตระดับองค์กร แต่เป็นการเรียนรู้ในการปรับตัวในการทำงานที่บ้านต่อบรรยากาศที่น่าวิตกเช่นนี้ ซึ่งรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีบทความเชิง How to , Life Hack , More Productive มากมายที่อธิบายให้คนทำงานนำเทคนิคเหล่านี้ไปลองประยุกต์ใช้ต่อการทำงานที่บ้าน เพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวตนที่ชัดเจนต่อการทำงานมากขึ้นนั่นเอง

2. Communication must Clear

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้มากเป็นพิเศษ คือ การสื่อสารที่ชัดเจน มีความสำคัญมากต่อระบบระเบียบการทำงานของพนักงานหรือลูกทีม โดยเฉพาะอำนาจการสั่งการของหัวหน้าแต่ละฝ่าย ซึ่งส่งผลต่อทิศทางของผลลัพธ์ที่วางไว้ การสื่อสารที่ดีนั่นหมายถึง มีความชัดเจน มีเหตุและมีผลที่เหมาะสม และสามารถส่งผลดีต่อภาพโดยรวม จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่วิกฤตเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี   

3. Making a Plan but Don’t Stick a Plan

เมื่อสภาวะทุกอย่างไม่ปกติ แผนการที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกจึงควรปรับเปลี่ยนได้เสมอ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของการทำงาน เพราะตอนนี้เราไม่ได้ทำงานภายใต้การตัดสินใจจากหัวหน้าหรือคำแนะนำของเพื่อนร่วมงานเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีนโยบายของภาครัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจในการทำงานที่อาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบการทำงานของเราได้เช่นกัน

4. In Team We Trust

สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ความไว้เนื้อเชื่อใจในทีม คือสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ เพราะเราไม่ได้ทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่า แต่ละคนกำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งภายใต้ความเชื่อใจกันนี้ เราก็สามารถออกแบบตารางเวลาในการทำงานร่วมกันได้ หรือชี้แจงว่าช่วงเวลาไหนจะพักเบรกหรือสามารถติดต่อได้ตลอด

5. Well Being

นอกเหนือความเชื่อใจกันแล้ว เราเชื่อว่าทุกคนที่ทำงานก็ไม่อยากให้เพื่อนร่วมทีมรู้สึกวิตกหรือมีระดับความเครียดมากเกินไป ดังนั้น การจะสื่อสารหากันนอกเหนือจากเรื่องงาน ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถทำได้ เพราะอย่าลืมเราเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เครื่องจักร มีความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์เหมือนคนทั่วไป การเอาใจใส่สุขภาวะทางจิตใจก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ไม่ควรละเลยซึ่งกันและกัน และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดสำคัญต่อการทำงานร่วมกัน แม้จะอยู่คนละพื้นที่ก็ตามครับ

นี่คือประสบการณ์ 5 ข้อคิดจากการ Work from Home ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทำงานทุกคนที่กำลังมองหาแนวทางและบทเรียนต่างๆ เพื่อนำไปปรับและประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เช่นนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *