ออฟฟิศ 0.4 :พื้นที่สำหรับมนุษย์ออฟฟิศที่มีฝันโคตรไกล…แต่ไปยังไม่ถึง

Awards: Finalist Best Entertainment on Social Media Podcast จาก Thailand Zocial Awards 2021