อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้าคือการสร้างลูกทีมให้เติบโต ทำไมถึงเป็นหน้าที่สำคัญลองมาอ่านประสบการณ์จากผมกันครับ

วิธีการสร้างภาวะผู้นำได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆ แต่ได้ผลและจับต้องได้ด้วย 5 เทคนิคนี้

แม้เราจะได้รับโอกาสทำงานต่อ แต่ในถสานการณ์วิกฤ๖แบบนี้ก็ไม่ควรประมาท เราควรตั้งคำถามว่า เรายังจำเป็นอยู่ไหม และอะไรจะทำให้เรารอด อ่านได้ในบทความนี้ครับ

ความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานยุคนี้ แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการเห็นใจตัวเองที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและหน้าที่การงาน

Good to Great จัดเป็นหนังสือที่คนทำงานควรได้อ่านสักครั้ง เพราะมันจะฉายภาพให้เราเห็นว่าการก้้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราห้ามพลาดในการพัฒนาทั้งตัวเองและองค์กร

ความเก่งของลูกน้องคืออีกหนึ่งหน้าที่ของหัวหน้าในการพัฒนาพวกเขา

หนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญคือ พนักงาน และการพัฒนาศักยภาพนั้นคือการใช้เทคนิคที่เรียกว่า 1:1 Meeting

ชวนกันมาคิดและต่อยอดเรื่องรายได้กันว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเรา สามารถหารายได้จริงๆ ทั้งหมดได้กี่ทาง

เคยไหมที่ป่วยแต่ไม่กล้าลา หากเป็นคุณกำลังอยู่ในภาวะ Presenteeism ซึ่งเกิดจากปัจจัยอะไรและต้องแก้ไขแบบไหนชวนอ่านบทความนี้กันครับ

พอดีไปอ่านหนังสือ 2+2 = 5 ของ ดร.ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ ที่ได้เขียนถึงประเด็นศีลธรรมและจริยศาสตร์ที่มีประเด็นน่าสนใจมากมาย ซึ่งผมเลยขออนุญาตเอาบทที่ว่าด้วย ทำไมคนดีจึงทำสิ่งไม่ดี มาเล่าให้ทุกคนได้อ่านกันครับ