Energy Management เพราะการบริหารพลัง คือการบริหารเวลา

รู้จัก SCBLT1 กองทุนที่คุณชัชชาติถือเป็นอันดับ 1

ทำไมความยืดหยุ่นในการทำงานจึงเริ่มเป็นวัฒนธรรมที่หลายองค์กรควรให้ความสำคัญ บทความนี้มีคำแนะนำครับ

ความล้มเหลวในปัจจุบันอาจเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแกเรา หากเรามองเห็นว่าความล้มเหลวนั้นได้สอนประโยชน์บางอย่าง และหลายองค์กรก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับความล้มเหลวให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานบ้างแล

ทำไมความกล้าหาญถึงสำคัญต่อการทำงานและการเป็นผู้นำ และมีปัจจัยอื่นๆ อะไรอีกบ้างไหม บทความนี้มีคำแนะนำจาก HBR ครับ

เคยตั้งข้อสงสัยไหมครับว่า ทำไมคนที่ทำงานเก่งๆ รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจได้โดดเด่นถึงไปได้ไกล ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็สามารถเอาตัวรอดได้เสมอ คำตอบนั่นคือการมี THE POWER OF PURPOSE หรือเป้าหมายที่เราปักเอาไว้ หากอยากรู้ความหมายและรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ บทความนี้มีคำตอบครับ

การทำงานหนักกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนตำแหน่งตัวเล็กๆ และการได้มาซึ่งผลงานก็ย่อมต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด หนึ่งในนั้นคือการอวดและอัพเดทเพื่อโปรโมทตัวเองให้เกิดความก้าวหน้านั่นเอง แต่ทำอย่างไรถึงจะอวดแบบถูกที่และถูกทาง บทความนี้มีคำแนะนำครับ

ระยะเวลาในการทำงานร่วมกันในบริษัทอาจแสดงถึงความสำคัญต่อความผูกพัน แต่อีกมุมหนึ่งการอยู่นานก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีขนาดนั้น ถ้าเรายังไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่อยู่ร่วมกับเรา และบทความนี้มีตัวอย่างการจากลาที่น่าประทับใจมาเล่าให้ฟังครับ

Solopreneur เกิดจากคำว่า Solo + Entrepreneur คือการเป็นผู้ประกอบการแบบลุยเดี่ยวซึ่งเริ่มเกิดขึ้นกับคนทำงานจำนวนมาก และเราเองก็สามารถเป็นได้เช่นกันถ้ามีทักษะการบริหารจัดการที่ดีได้

เคยส่งสัยไหมว่าทำไมทำงานที่บ้านแล้ว Productive น้อยลง บทความนี้มีปัจจัยมาบอกให้พวกเรารู้ด้วยจากงานสำรวจกลุ่มตัวอย่างมากกว่าพันคนครับ