Employee Engagement สร้างได้ด้วยการทักทายและจำชื่อ

17 August 2023

Employee Engagement เป็นสิ่งที่หลายองค์กรเริ่มให้ความสนใจและใส่ใจกันมากขึ้น
และเชื่อว่าหลายที่ก็เริ่มมีการตั้งงบเพื่อจัดทำกิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้คนทำงานแต่ละแผนกได้รู้จักกัน
การสร้างโปรแกรม Engagement เป็นเรื่องที่ดี และสามารถอยู่ในแผนประจำปีได้ แต่ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญก็คือ งบประมาณ ที่ฝ่ายพีเพิลก็ต้องคอยโน้มน้าวถึงการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ก็แหม่…แผนกนี้แม้ไม่ได้สร้างรายได้โดยตรง แต่วัฒนธรรมก็เป็นเบื้องหลังในการขับเคลื่อนรายได้ขององค์กรเหมือนกันนะ

จริง ๆ แล้ว Employee Engagement สามารถค่อย ๆ สร้างได้ โดยที่ยังไม่ต้องเฝ้ารอแต่งบประมาณแล้วค่อยมาจัดกิจกรรม ด้วยกลยุทธ์ง่าย ๆ ก็คือ การจำชื่อพนักงานให้ได้ จากนั้นก็ใช้วิธีทักทายหลากหลายวิธี ทั้งถามไถ่เรื่องงาน ถามไลฟ์สไตล์จากที่เราสังเกตเห็น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว อาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งที่พนักงานสนใจ ก็เป็นการสร้าง Engagement แบบรายบุคคลไปได้เช่นกัน

ซึ่งกลยุทธ์ที่เสนอแนะไปนั้น จำเป็นต้องอาศัยบุคลิกคนลักษณะที่ชอบเข้าสังคม ชอบสังเกต และมีเซนส์เรื่องความคิดและความรู้สึกเร็วกว่าปกติ ซึ่งคนบุคคลิกแบบนี้ จะสามารถเป็นคนที่ค่อยสร้างบรรยากาศ และตัวเชื่อมระหว่างผู้คนแต่ละแผนกได้เช่นกัน

กลยุทธ์นี้ เริ่มได้รับความใส่ใจมากขึ้นในระดับผู้บริหารหลายองค์กร เพราะการจดจำชื่อพนักงานและทักทายอย่างเป็นกันเอง ก็ส่งผลต่อการสร้างความประทับใจ และความรู้สึกของพนักงานในระยะยาวนั่นเอง

Employee Engagement จึงเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายและสามารถทำได้เลย ด้วยการใส่ใจและใส่รายละเอียดลงไปต่อการปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ด้วยการจดจำชื่อและทักทายด้วยคำง่าย ๆ อย่างเป็นกันเอง ก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ตอนบ่าย หรือตอนเย็น โดยที่ยังไม่ต้องเฝ้ารองบประมาณออกมาก่อนแล้วจึงค่อยลงมือทำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *