Future Vision จุดสำคัญที่ดึงคนเก่งเข้าสู่องค์กร

12 July 2022

องค์กรจะเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถต่อการแข่งขันให้สูงขึ้นได้ ปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นคงหนีไม่พ้นเรื่องของ ‘คน’ ถึงแม้ว่าหลายองค์กรจะใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาขับเคลื่อน แต่ถ้าคนใช้ยังมีความคิดเดิม ๆ ก็คงสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปไม่ได้อยู่ดี 

โจทย์เรื่องคน จึงมีอยู่สองโจทย์ใหญ่คือ 

1.จะทำอย่างไรให้คนเก่าที่อยู่มีศักยภาพ 

2. องค์กรจะสามารถดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้ามาทำงานในองค์กรอย่างไร

คุณบี อภิชาติ ขันธวิถิ ผู้บริหาร QGEN ได้มาแชร์ถึงเทรนด์และปัจจัยการดึงดูดคนเก่ง ๆ มาสู่องค์กร จากการเข้าร่วมประชุมเวทีนานาชาติอย่าง SHRM (Social Human Resource Management) 

เทรนด์ที่เกิดขึ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นอยู่ 3 ข้อใหญ่ที่น่าจับตาคือ 

1. 

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Exodus) เกิดการโยกย้ายงานกันมากขึ้น ซึ่งผลกระทบที่จะตามมาคือ นโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ จากผู้บริหารคนใหม่ ที่ทำให้พนักงานต้องปรับตัวกันมากขึ้นนั่นเอง

2.

ผู้บริหารผู้หญิงที่มีประสบการณ์สูงและอายุงานมาก มีแนวโน้มที่จะออกจากตลาดแรงงานมากขึ้น หากมองอีกมุมหนึ่งคือการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารงานมากขึ้น

3. 

การขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าด้วยกลยุทธ์ D.E.I.B 

– Diversity ความหลากหลาย เพศ อายุ ทักษะ

– Equity ความเสมอภาคทางด้านความคิดเห็น 

– Inclusion น้ำหนึ่งใจเดียวกันและการยอมรับ

– Belonging  การมีตัวตนในองค์กร

ภาพรวมคุณบีอธิบายว่า กลยุทธ์ D.E.I.B จะช่วยให้องค์กรสามารถฝ่าฟันมรสุมความผันผวนในช่วงเวลานี้ไปได้ จากการสร้างความแตกต่างทางสินค้าและบริการ ที่มีจุดเริ่มต้นจากผู้คนในองค์กรนั่นเอง 

ประเด็นสุดท้ายเรื่องของการดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้ามาในองค์กร มีอยู่ 2 ประเด็นหลักคือ 

1.Future Vision 

จำเป็นต้องสะท้อนผ่านผู้นำขององค์กรด้วยการสื่อสารให้พนักงานรู้ว่า องค์กรกำลังเดินทางไปในทิศทางไหน และมีความท้าทาย น่าตื่นเต้น รวมถึงจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

สิ่งสำคัญกว่านั้นคือต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารสิ่งเหล่านี้กับกลุ่มเป้าหมายลักษณะไหน ซึ่งจะทำให้เมจเสจขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. Reward & Recognition 

คุณบีเล่าว่าสองคำนี้ต้องมีวิธีในการสะท้อนกลับไปยังพนักงานได้

Result ต้องมาพร้อม Reward 

Contribute ต้องคู่กับ Recognition 

ก็คือใครทำอะไรแล้วเกิดผลลัพธ์โดดเด่นก็ควรได้รางวัลไป

หรือใครที่ทุ่มเทเสียสละเยอะก็ควรได้รับการให้ความสำคัญจากองค์กร 

ซึ่งข้อนี้ถ้าพนักงานได้รับอยู่เรื่อยๆ ก็จะนำมาสู่ความรู้สึกมีตัวตน (Belonging) ไปพร้อมกับการการเกิด Engagement ในองค์กรด้วยเช่นกัน 

หากถามว่าสิ่งที่ยากที่สุดที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น 

คุณบีตอบสั้นๆ แต่ตรงมาก นั่นคือ Culture หรือ วัฒนธรรมองค์กร นั่นเอง 

ถ้าเราไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน หรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงมาก่อน 

สิ่งนี้จึงเป็นโจทย์แรกที่ต้องเปลี่ยน ก่อนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงพนักงานหรือคิดจะดึงดูด Talent เก่ง ๆ มาสู่องค์กร

ยังมีรายละเอียดอีกมากมายสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ทาง The Secret Sauce 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *