4ทักษะสำคัญของMiddleManager

12 November 2023

Middle Manager คือ ตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นส่วนที่ต้องทำงานเชื่อมกับหัวหน้าทีมข้างบนและลูกทีมที่อยู่ข้างล่าง แค่หน้าที่ตรงนี้ก็ชวนปวดหัวแล้ว แต่เสน่ห์ของการเป็น Middle Manager ก็ใช่ว่าจะขึ้นมาง่าย ๆ เพราะต้องได้รับการโปรโมทคัดเลือกจากความสามารถบางอย่างที่ข้างบนก็ทำไม่ได้ ข้างล่างก็ทำไม่ดี ตำแหน่งนี้จึงมีส่วนผสมของความ Hybrid ที่มีทั้งความเชี่ยวชาญและยืดหยุ่น

ซึ่งจากประสบการณ์ของ ออฟฟิศ 0.4 เอง และจากที่ได้มีการสังเกต พูดคุย และแลกเปลี่ยนจากคนที่อยู่เคยอยู่ตำแหน่งนี้มาพบว่ามี 4 ทักษะร่วมที่คนเป็น Middle Manager ขาดไม่ได้

1. People Skill

ทักษะนี้ควรเจาะในเรื่องของพื้นฐานนิสัย ความเข้าใจ จุดแข็ง จุดอ่อน และหามุมเพิ่มความสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงในการทำงานให้เกิดความสบายใจ เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อใจกันมากขึ้น

2. Management Skill

เป็นพื้นฐานที่ต้องมี เพราะการมีทักษะนี้จะให้ Middle Manager มองภาพกว้างเป็น วางสมมติฐานผลลัพธ์เพื่อรับมือได้ และแจกจ่ายงานให้ถูกคน ถูกเวลา ในจำนวนงานที่เกิดขึ้นพร้อมกับความรวดเร็วในการจัดการ รวมถึงการลองกล้ามอบอำนาจให้ทีมตัดสินใจ ก็ถือเป็นการบริหารอย่างหนึ่ง

3. Communication Skill

การสื่อสารมีหลายระดับและหลายแบบ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือการฉายภาพเป้าหมาย เพื่อให้ทีมรับรู้ไปพร้อมกัน รวมถึงการสื่อสารในกระบวนการทำงาน การสื่อสารเพื่อแก้ไขจากข้อผิดพลาด ที่อาจต้องใช้ศิลปะทั้งข้อ  1 – 2 คือเลือกการออกแบบสื่อสารให้ถูกคน เพื่อบริหารอารมณ์และความรู้สึกยังไงให้ไปต่อได้

4. Leadership Skill

ถ้าทำได้ทั้ง 1-3 ความเป็นผู้นำจากการกล้ารับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ ก็จะค่อย ๆ ออกมาเอง เพราะการเป็นผู้นำไม่ใช่เกิดจากการมอบตำแหน่ง แต่เกิดจากการถูกยอมรับจากผู้ตามก่อน จึงเกิดผู้นำที่แท้จริง

นี่คือ 4 ทักษะที่ Middle Manager ควรมีและควรที่ต้องหัดหยิบมาใช้ให้ถูกที่ถูกทางกับงานที่ต้องทำ คนที่ต้องดีล และบรรยากาศที่ต้องสร้าง โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทำงานขนาดย่อมที่ต้องเดินไปพร้อมกับความเชื่อสู่เป้าหมายที่วางไว้นั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *