People Thriving กลยุทธ์ที่ทำให้พนักงานเติบโตพร้อมองค์กรอย่างยั่งยืน

11 January 2024

ถ้าพูดถึงคำว่า “ต้นทุน” ของการดำเนินธุรกิจ ออฟฟิศ 0.4 เชื่อว่า หลายคนน่าจะนึกถึงอาคาร เอกสาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ต้องใช้ในการทำงานมากมาย ที่จำเป็นต้องมุ่งหน้าสร้างรายได้และผลกำไรจากลูกค้าและคู่ค้า เพื่อทำให้องค์กรเติบโตได้ต่อไป 

จนบางครั้งหลายองค์กรหลงลืมที่จะให้ความสำคัญกับต้นทุนอย่าง “พนักงาน” ที่นับเป็นส่วนสำคัญขององค์กรในการส่งมอบงานและความรู้สึกที่ดีและมีคุณภาพต่อลูกค้าและคู่ค้า 

แต่สำหรับ SC Asset “พนักงาน” คือต้นทุนและปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการทำให้ธุรกิจเดินหน้า เติบโตอย่างมั่นคง” 

แล้ว SC Asset มีกลยุทธ์และวิธีอะไรในการใส่ใจพนักงาน จนองค์กรมีสุขภาพที่ดีชนิดที่เรียกได้ว่า “คนในก็อยากอยู่ ส่วนคนนอกก็อยากเข้า” 

คำตอบก็คือการใช้แนวทางการดูแลพนักงานด้วย “People Thriving” ซึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่  SC Asset พัฒนาขึ้นมาจาก Best Practice ขององค์กรชั้นนำ ประกอบกับการเก็บข้อมูลอินไซค์​ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง อย่างแอปฯ SCinOne ที่ใช้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อสร้างให้เกิดการเอนเกจ และส่งต่อข่าวสารกิจกรรม รวมถึงรับฟังเสียงความต้องการจากพนักงาน เพื่อให้ทีมบริหารได้นำข้อมูลมาพัฒนาองค์กรให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของพนักงานอยู่เสมอนั่นเอง 

เอาแค่จุดแรกเริ่ม ออฟฟิศ 0.4 ก็เห็นแล้วว่า  SC Asset เป็นองค์กรที่ร่วมสมัย ด้วยการนำศาสตร์เรื่อง Active Listening มาสกัดเป็น Data เพื่อมาพัฒนากลยุทธ์ให้ตรงความต้องการต่อพนักงานได้เป็นอย่างดี 

จนสุดท้ายกลายเป็นแนวคิด  “People  Thriving” ที่มุ่งเน้นการดูแลพนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีและมีคุณค่าจากประสบการณ์ในทุกช่วงเวลาของการทำงาน ด้วยการเติบเต็ม 5 ด้าน (5P) เป็นส่วนสำคัญได้แก่  

1. Pay ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับลักษณะงาน, ความสามารถ และผลงาน (Pay for 3Ps : Position, Person, and Performance)

2. Perks มีสวัสดิการดูแลดี ทั้งสวัสดิการพื้นฐาน และ Flexi-Benefit ที่ครอบคลุมทุก Lifestyle ของพนักงาน

3. People ทำงานได้ดี  ในทีมที่ดี และบรรยากาศการทำงานที่ดีเติมเต็มด้านสวัสดิการ เช่น พนักงานชาย คุณพ่อสามารถลาหยุดคลอดบุตร เพื่อช่วยคุณแม่ดูแลลูกที่เพิ่งเกิดได้

โดยทั้ง 3 ด้านนี้เติมเต็มเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีพลังและอยากจะเรียนรู้และพัฒนาวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในทุกวัน

4. Pride รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

5. Purpose รู้ว่างานของตนเองมีความหมายและมีคุณค่าในการส่งมอบเช้าที่ดีให้กับลูกค้าทุกคน

อีก 2 ด้านนี้เติมเต็มเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า อยากมีส่วนร่วม พร้อมทุ่มเททำงานด้วยความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน

จากกลยุทธ์เหล่านี้ ทำให้  SC Asset สามารถดูแลและต่อยอดต้นทุนขององค์กรที่หลายคนอาจมองไม่เห็นได้เป็นอย่างดี เช่น

– บรรยากาศภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกของพนักงาน ตั้งแต่การตื่นนอนที่อยากมาทำงาน อยากมาเจอเพื่อ เจอสภาพแวดล้อมที่ดี 

– ความยืดหยุ่นในการทำงาน ที่ตอบสนองได้ค่อนข้างกว้าง โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันกับเจเนอเรชั่นที่หลากหลาย 

– การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จากวัฒนธรรมที่ส่งเสริมด้านการทำงานที่มีคุณค่า 

– แนวโน้มต่อการเกิด Turn Over Rate ที่ต่ำ ทำให้องค์กรลดต้นทุนต่อการลงทุนในการรับสมัคร และเริ่มต้นลงทุนกับคนใหม่ 

– สามารถรักษา Talent Employee ที่สามารถเติบโตไปเป็นระดับ Head ขององค์กรได้ในอนาคต 

– สร้างวัฒนธรรมที่พูดได้ จากความรู้สึกที่แฮปปี้ของพนักงาน ผ่านการใช้ชีวิตทั้งในและนอกเวลา ให้คนภายนอกได้เห็น จนพนักงานทุกคนสามารถเป็น Brand Ambassder ขององค์กรได้ทุกคน 

สิ่งเหล่านี้จะทำให้ SC Asset เป็นองค์กรที่น่าทำงาน รวมถึงเป็น Destination ของคนทำงานในทุก Generations และทุกความหลากหลาย ที่มองหาการทำงานที่มีความหมายและมีคุณค่


ทำความรู้จักกับ SC เพิ่มเติม คลิก https://m.scasset.com/K9Ov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *