ยิ่งโลกเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่ การหยุดอยู่กับที่จึงมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นโอกาสจึงสร้างขึ้นได้จากการเริ่มต้นเรียนรู้ที่เราไม่ควรหลงคิดว่าตำแหน่งที่ทำอยู่นั้นเพียงพอต่อการอยู่รอดแล้ว