อารมณ์คือสิ่งที่อำนาจในการสร้างโอกาสในชีวิต หรือไม่ก็ทำลายได้เลยชั่วพริบตา การรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองจึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่คนทำงานต้องฝึกไว้ใช้ในทศวรรษนี้