ทำไมการได้ช่วยเหลือผู้อื่นถึงทำให้เรามีความรู้สึกดีเกิดขึ้น และทำให้การยิ่งให้เราถึงยิ่งได้รับโอกาสที่ดีย้อนคืนกลับมา ลองมาหาคำตอบกับงานวิจัยและทฤษฏีมวลน้ำที่สามารถสอนชีวิตให้เราได้กลับไปคิดกันครับ