เปิดปี 2564 มาด้วยความหวั่นเกรงในเศรษฐกิจ การงานและชีวิตหลังจากนี้ และนี่คือมุมมองของผมที่อยากแชร์เอาไว้เพื่อเตือนว่าเราต้องรับมือกับกับความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างไรบ้าง