แม้เราจะตั้งใจในการทำงานและพยายามแค่ไหนแต่ก็รู้สึกไม่ประสบความสำเร็จ เราอยากจะบอกว่า อย่าเพิ่งด้อยค่าตัวเอง เพราะความสำเร็จนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ช่วยผลักดันให้เราไปสู่เป้าหมายได้ เพียงแต่ตอนนี้เราอาจอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่ก็ได้

หลายคนมุ่งมั่นต่อการทำงาน แต่พอเวลาผ่านไปเราอาจหลงลืมไปว่าการทุ่มเทไปนั้นเราได้อะไรจากมันบ้าง ซึ่งเป็นข้อสำคัญมากๆ ในการกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งว่าเราไม่ควรทำงานเพื่องาน แต่ควรทำงานเพื่อตัวเราเองด้วย

ความล้มเหลวในปัจจุบันอาจเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแกเรา หากเรามองเห็นว่าความล้มเหลวนั้นได้สอนประโยชน์บางอย่าง และหลายองค์กรก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญกับความล้มเหลวให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานบ้างแล

สถานการณ์ที่ตึงเครียดทั้งเรื่องงานและเงิน ย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนทำงานแบบเราเป็นอย่างมาก ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นภาวะแบบนี้ ทักษะอะไรสามารถช่วยเราได้ บทความนี้มีคำแนะนำครับ

ทำไม Ambivert จึงกลายเป็นภาวะที่องค์กรสนใจที่อยากจะมีคนแบบนี้อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ บทความนี้มีคำตอบ

ทำไมการบริหารอารมณ์จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญของการประสบความสำเร็จในการทำงาน และเราควรจัดการอารมณ์อย่างไรให้เกิดผลดีที่สุด มาติดตามอ่านได้จากบทความนี้ครับ

ความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานยุคนี้ แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการเห็นใจตัวเองที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและหน้าที่การงาน

หนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญคือ พนักงาน และการพัฒนาศักยภาพนั้นคือการใช้เทคนิคที่เรียกว่า 1:1 Meeting

การพัฒนาตัวเองก็ยังคงเป็นสิ่งแรกๆ ที่หลายคนยังคงให้ความสำคัญ ซึ่งบทความนี้ เรามีกลยุทธ์เบื้องต้นสู่การเป็น Top Talent ขององค์กรมาฝากกัน

ช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้หนึ่งในทักษะที่ต้องเอาบริหารทั้งงานและคนคือเรื่องของความเข้าอกเข้าใจที่เจ้านายต้องใส่ใจมากขึ้น มีรายละเอียดอะไรบ้างไปติดตามกันครับ