การพักผ่อนไม่เพียงพอ นอกเหนือจากจะส่งผลต่อสุขภาพแล้ว ยังส่งผลต่อความคิดการทำงานของเราอีก ที่สำคัญส่งผลต่อบริษัทด้วยนะ