การบริหารคนนั้นสำคัญมาก เราจะบริหารอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ ด้วยความเข้าใจ ลองมาอ่านบทความจากประสบการณ์จริงของคนทำงานกันครับ

มีโอกาสได้ไปฟังแนวคิดจากผู้บริหาร TIPCO เลยเอามาเขียนสรุปให้ฟังกัน ทั้งเรื่อง BRAND และเรื่องคนครับ