สร้างพนักงานให้เก่งอย่างไร จนกลายเป็นกำไรของบริษัท

ทักษะไหนทำให้เห็นโอกาสก้าวหน้าในที่ทำงาน

เป็นคนทำงานกลาง ๆ จะเก่งขึ้นได้อย่างไร

ทักษะไหนที่ทำให้คนทำงานเติบโตขึ้นแทนหัวหน้าได้ในอนาคต

ทำไมความโชคดีในการทำงานเกิดจากพลังแห่งการสังเกต