นี่คือบทเรียนจากปี 2020 ที่เราได้เขียนบันทึกจากประสบการณ์ส่วนตัวและของคนอื่นๆ จากคนทำงานด้วยกันที่มาพร้อมกับความผิดหวังและความหวังใหม่ๆ ที่อยากให้ดีขึ้นในปีหน้าครับ