การวางแผนชีวิตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเหลือเกินสำหรับคนที่มีฝันและสิ่งที่อยากทำมากมาย เพราะสิ่งที่ล่วงเลยไปอย่างอายุนั้นเป็นสิ่งที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้ พร้อมกับโอกาสอีกมากมายที่อาจหลุดลอยไปหากเราวางแผนไว้ไม่ดี

Dave Evans ผู้ร่วมเขียนหนังสือ Designing Your Life ได้แนะนำการออกแบบชีวิต 3 แบบสำหรับคนทำงานจะมีข้อคิดอะไรน่าสนใจบ้าง ออฟฟิศ 0.4 สรุปมาให้อ่านกันครับ

ปกติแล้วออฟฟิศของใครหลายคนมักต้องมีการวางแผนเพื่อสร้างผลกำไรให้เติบโตในปีถัดไป แล้วทำไมเราไม่ลองนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับเป้าหมายในชีวิตบ้าง บางทีเราอาจจะได้เส้นทางและการวัดผลที่มีเป้าชัดเจนกว่าที่ทำอยู่ก็ได้

ทำไมมนุษย์เงินเดือนต้องหัดออกแบบชีวิตด้วยตัวเองและเลิกพึ่งพาระบบของบริษัท และการออกแบบตัวเองนั้นควรจะตั้งคำถามอย่างไร บทความนี้มีคำแนะนำครับ