ทำไมการเรียนรู้จึงเป็นอาวุธสำคัญกับชีวิต คำถามนี้ทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง 3 IDIOT ที่ให้แง่คิดกับชีวิตอย่าติดกรอบมากเกินไปครับ

การทำงานทุกอย่างมักมีปัญหาเสมอ แต่เราจะมองปัญหาให้เป็นแรงผลักดันและโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่ได้อย่างไร ลองมาอ่านบทความนี้ที่ถอดแนวคิดจากบุคคลหลายแวดวงเพื่อสร้างกำลังใจให้คนทำงานทุกคนครับ