เมื่อผู้แข่งขันในการสมัครงานเยอะมาก เราควรเติมทักษะอะไรให้โดดเด่นและเป็นที่สนใจ นี่คือบทสรุป 5 ทักษะสำคัญที่ทำให้เรามีโอกาสได้งานมากขึ้น