เรื่องของแบรนด์ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าและบริการเท่านั้น แต่คนทำงานก็สามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ ลองไปรู้จัก BRAND STORYDOING WINS หนังสืออีกหนึ่งเล่มที่มนุษย์เงินเดือนควรอ่าน