ยุคนี้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไร ‘ความคิดสร้างสรรค์’ กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญไปแล้ว แต่มันอาจหายไปได้ ถ้าเราปล่อยให้ความเคยชินหลายๆ อย่างครอบงำคุณอยู่ ถ้าอยากรู้ว่าเรายังมีความเคยชินอยู่หรือไม่ บทความนี้มีการทดลองรอคุณอยู่ด้วยนะ