เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินว่า SOFT SKILL คือ ทักษะที่สำคัญในวันนี้และวันหน้า โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารที่นับวันยิ่งมีความจำเป็นมากๆ รวมถึงเรื่องความฉลาดด้านอารมณ์ด้วย (Emotional Intelligence) ครั้งนี้ผมมีเช็คลิสต์ 5 ข้อสำหรับคนที่กำลังสงสัยว่าตัวเองมีทักษะ Social Skill บ้างหรือไม่