ทุกคนรู้ว่าการออมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ทำไมหลายคนยังทำไม่ได้ บทความนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์จริงและทางแก้ไขรวมถึงแนะนำหนังสือด้วยครับ