อยากลงทุนในกระแสสุขภาพลองมารู้จักกองทุน BCARE กันดีกว่า

ทุกคนรู้ว่าการออมเป็นสิ่งสำคัญ แต่ทำไมหลายคนยังทำไม่ได้ บทความนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์จริงและทางแก้ไขรวมถึงแนะนำหนังสือด้วยครับ

นี่คือประสบการณ์จริงจากเหตุการณ์ที่บริษัทเลิกจ้างพนักงาน ที่ได้ทิ้งแง่คิดและความสำคัญของการทำงานและชีวิตที่เหลืออยู่ไว้เป็นข้อคิดเตือนใจที่สำคัญที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้ทั่วกันครับ