เกษียณเร็วเป็นเรื่องดีแต่ก็มีเรื่องร้ายซ่อนอยู่

สถานการณ์เศรษฐกิจทำให้คนวัยเกษียณจำนวนมากกลับมาทำงานอีกครั้ง สถานการณ์นี้บอกอะไรกับคนวัยทำงานแบบเราบ้าง มาติดตามบทความนี้กัน