ใครเข้าสู่วัยทำงานจะรู้ดีว่า ช่วงปิดเทอมของเด็กนักเรียนเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากในการเดินทางไป-กลับ แต่ถึงวันเปิดเทอมทีไรเตรียมตัวสายได้เลย ถ้าเตรียมแผนไม่พร้อม