อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้าคือการสร้างลูกทีมให้เติบโต ทำไมถึงเป็นหน้าที่สำคัญลองมาอ่านประสบการณ์จากผมกันครับ

การเติบโตในการทำงานเป็นสิ่งที่ใครหลายคนต้องการ แต่การเติบโตที่เร็วเกินไปของบริษัทกลับกลายเป็นปัญหาเหมือนกัน เราจะปรับตัวให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทยังไงได้นั้น บทความนี้มีคำแนะนำครับ