ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตการทำงานของเรา แม้ไม่มีใครอยากเจอ แต่หากเจอแล้วเราควรมองและเรียนรู้ด้วยมุมมองแบบไหนที่จะทำให้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นปุ๋ยแห่งการเติบโตในชีวิต ติดตามได้ในบทความนี้ครับ